GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

AffineTransformation

Transformuje bodové pole pomocí afinní transformace, která vznikne složením lineární transformace a posunutí v subjektivní souřadnicové rovině Xy.

Definice této transformace v souboru řetězu je závislá na pořadí. Jednotlivé úkony (otočení, posunutí atd.) se provádí v opačném pořadí než jsou uvedeny, viz AffineTransform.

 

Postup

  1. Kontrola parametru ratioY.
  2. Vytvoření výsledných bodů pomocí dané afinní transformace zdrojových bodů v subjektivní souřadnicové rovině Xy.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru affine.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku AffineTransformation

 

Parametry

ratioY
Význam:Koeficient osy Y pro přepočet na stejné jednotky, jako má osa X, viz subjektivní souřadnicová rovina Xy.
Viz také:setRatioY

 

Definiční metody transformačních úkonů

invert
Význam:Invertuje aktuální afinní transformaci.
Viz také:rotate, rotateDegrees, scale, shear, translate

rotate [RealNumber]
Význam:Přidá k afinní transformaci otočení o úhel v radiánech.
Viz také:invert, rotateDegrees, scale, shear, translate

rotateDegrees [RealNumber]
Význam:Přidá k afinní transformaci otočení o úhel ve stupních.
Viz také:invert, rotate, scale, shear, translate

scale [RealNumber] [RealNumber]
Význam:Přidá k afinní transformaci zvětšení/zmenšení.
Viz také:invert, rotate, rotateDegrees, shear, translate

shear [RealNumber] [RealNumber]
Význam:Přidá k afinní transformaci zkosení.
Viz také:invert, rotate, rotateDegrees, scale, translate

translate [RealNumber] [RealNumber]
Význam:Přidá k afinní transformaci posunutí.
Viz také:invert, rotate, rotateDegrees, scale

 

Diskuse

Tato transformace zachovává počet zdrojových bodů.

Transformace je obecně silně závislá na subjektivním nastavení parametru ratioY.

Definice této transformace v souboru řetězu je závislá na pořadí. Jednotlivé úkony (otočení, posunutí atd.) se provádí v opačném pořadí než jsou uvedeny, viz AffineTransform.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Java 2 Platform: AffineTransform, http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/

Wikipedia, the free encyclopedia: Affine transformation, http://en.wikipedia.org