GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

ConstantWeightTransformation

Transformace vytváří body v místě těžiště určeného počtu -- weight -- po sobě jdoucích zdrojových bodů. Výsledkem je menší nebo stejný počet bodů s konstantní váhou weight.

 

Postup

 1. Výpočet parametru weight, pokud je zvolena metoda calculateWeight.
 2. Kontrola parametru weight.
 3. Naplnění zásobníku všemi zdrojovými body.
 4. Cyklus přes zdrojové body v zásobníku dle jejich pořadí v posloupnosti.
  1. Nalezení weight zdrojových bodů jdoucích po sobě.
  2. Výpočet těžiště nalezených zdrojových bodů.
  3. Vytvoření výstupního bodu v místě těžiště.
  4. Odstranění nalezených bodů ze zásobníku.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru constantweight.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku ConstantWeightTransformation

 

Parametry

distance
Význam:Odhad délky intervalu, který bude pokrývat výsledný bod. Použitelné pouze v kombinaci s calculateWeight
Viz také:setDistance, calculateWeight

weight
Význam:Váha výsledného bodu. Počet zdrojových bodů, které budou nahrazeny jediným výstupním bodem.
Viz také:setWeight

 

Diskuse

Není-li počet zdrojových bodů celočíselně dělitelný parametrem weight, pak některé zdrojové body (zbytek po dělení) na konci posloupnosti nebudou mít vliv na výsledek transformace.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Wikipedia, the free encyclopedia: Centroid, http://en.wikipedia.org

Wikipedia, the free encyclopedia: Weight function, http://en.wikipedia.org