GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

SplineInterpolation

Transformace vytváří body, které vzniknou interpolací zdrojových bodů pomocí parametrického kubického splajnu. Zdrojové body zůstanou zachovány. Umístění nových výsledných bodů mezi danou dvojicí po sobě jdoucích zdrojových bodů, tvořících segment splajnu, je rovnoměrné ve smyslu parametrizace splajnu (jedna nezávislá proměnná). Počet nových výsledných bodů je v každém segmentu stejný a je dán parametrem childsPerSegment.

 

Postup

  1. Výpočet parametrického kubického splajnu.
  2. Cyklus přes každý segment
    1. Uložení staršího zdrojového bodu.
    2. Výpočet childsPerSegment nových bodů v daném segmentu.
  3. Uložení posledního zdrojového bodu.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru splineinterpolation.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku SplineInterpolation

 

Parametry

childsPerSegment
Význam:Počet nových bodů v každém segmentu splajnu.
Viz také:setChildsPerSegment

 

Diskuse

Tato transformace je vhodná pro zahuštění bodů. Díky tomu, že je splajn parametrizovaný, tak zvládá interpolovat obecné posloupnosti bodů.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Wolfram MathWorld: Cubic Spline, http://mathworld.wolfram.com