GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
poslední aktualizace: prosinec 2008
http://www.kitnarf.cz

TrackingTransformation

Transformace nahrazuje zdrojové body ležící ve výběrové kružnici o poloměru distance těžištěm těchto bodů. Pokud je nastaven parametr flowingCircle bude poloha kružnice dána posledním vypočteným bodem. Není-li tento parametr nastaven, popř. je-li výběrová kružnice prázdná, bude středem kružnice zdrojový bod, který je nalezen jedním ze dvou algoritmů.

 

Postup

 1. Nalezení počátečního bodu origin, který bude středem první výběrové kružnice, pokud je zvolena jedna z metod setMaxXOrigin, setMinXOrigin nebo setOldestOrigin.
 2. Kontrola existence počátku origin.
 3. Kontrola parametru distance.
 4. Naplnění zásobníku všemi zdrojovými body.
 5. Cyklus prováděný dokud existuje počáteční bod origin.
  1. Cyklus výpočtu nového těžiště.
   1. Nalezení zdrojových bodů v zásobníku ležících ve výběrové kružnici o poloměru distance se středem v bodu origin.
   2. Rozhodovací blok: jestliže byl nalezen alespoň jeden bod, pak pokračovat, jinak vystoupit z cyklu.
   3. Výpočet těžiště nalezených bodů, vytvoření nového bodu v místě těžiště.
   4. Odstranění nalezených bodů ze zásobníku.
   5. Je-li nastaven parametr flowingCircle přesune se origin do nově vypočteného bodu. Jinak vystoupit z cyklu.
  2. Nalezení nového počátečního bodu origin v zásobníku. K tomu slouží dva algoritmy. První algoritmus, který je implicitní, hledá nejbližší bod ke středu poslední výběrové kružnice v subjektivní souřadnicové rovině Xy. Druhý algoritmus, který bude použit po nastavení parametru jumpToOldest, nastaví jako origin zbývající zdrojový bod s nejnižším pořadovým číslem.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru tracking.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku TrackingTransformation

 

Parametry

distance
Význam:Poloměr výběrové kružnice. Přibližná vzdálenost sousedících vytvořených bodů v subjektivní souřadnicové rovině Xy.
Viz také:setDistance

flowingCircle
Význam:Umožní přesunutí výběrové kružnice do posledního vypočteného bodu. Pokud není uveden, hledá se nový počátek dle zvoleného algoritmu.

jumpToOldest
Význam:Změní algoritmus hledání nového počátku. Novým počátkem bude vždy nejstarší zbývající zdrojový bod (nejstarším bodem je bod s nejnižším pořadovým číslem v posloupnosti). Pokud není tento parametr uveden, bude novým počátkem bod, který je v subjektivní souřadnicové rovině Xy nejblíže středu poslední použité výběrové kružnice.
Viz také:jumpToOldest

origin
Význam:Počáteční poloha výběrové kružnice.
Viz také:setMaxXOrigin, setMinXOrigin, setOldestOrigin, setOrigin

ratioY
Význam:Koeficient osy Y pro přepočet na stejné jednotky, jako má osa X, viz subjektivní souřadnicová rovina Xy.
Viz také:setRatioY

 

Diskuse

Transformace je silně závislá na subjektivním nastavení parametru ratioY.

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.