GTDiPS dokumentace
říjen 2008, Petr Frantík
http://www.kitnarf.cz

XDuplicityTransformation

Transformace nahrazuje po sobě jdoucí zdrojové body s blízkou souřadnicí X, danou tolerancí distance, těžištěm těchto bodů.

 

Postup

 1. Kontrola parametru distance.
 2. Naplnění zásobníku všemi zdrojovými body.
 3. Cyklus přes zdrojové body v zásobníku dle jejich pořadí v posloupnosti.
  1. Nastavení zdrojového bodu s nejnižším pořadovým číslem v zásobníku jako reference.
  2. Nalezení zdrojových bodů následujících za referenčním bodem a ležících v okolí referenčního zdrojového bodu s poloměrem distance.
  3. Vytvoření výstupního bodu v místě těžiště nalezených bodů.
  4. Odstranění referenčního bodu a nalezených bodů ze zásobníku.

 

Příklad

Na obr. 1 je vidět výsledek transformace zdrojových bodů definované v souboru xduplicity.chain.gtdips.

Obr. 1: Porovnání zdroje a výsledku XDuplicityTransformation

 

Parametry

distance
Význam:Poloměr okolí souřadnice X referenčního bodu. Tolerance odchylky souřadnice X zdrojového bodu od souřadnice X referenčního bodu.
Viz také:setDistance

 

Diskuse

Tato transformace je vhodná pro posloupnosti, jejichž souřadnice X je rastrovaná (např. v důsledku konečné přesnosti měřicího zařízení).

 

Poznámky

Domovská stránka aplikace GTDiPS je http://gtdips.kitnarf.cz.

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

 

Literatura

Wikipedia, the free encyclopedia: Rasterisation, http://en.wikipedia.org